Τι είναι το δενδρολόγιο:

To dendrologio, χρησιμοποιείται και ως μια πλατφόρμα (web) καταγραφής για την αστική δασοκομία (Urban Forestry). Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και εξαρτάται από τη σημειακή απογραφή των δέντρων καθώς και από το πλήθος προέλευσης των ώστε να εξαχθούν και οικολογικά αποτελέσματα. To dendrologio, είναι ένα μεγάλο εργαλείο για να δημιουργήσει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό σχετικά με τα δέντρα και να καθορίσει τη στρατηγική διαχείρισή τους. Με το dendrologio δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, πληροφοριών, δεδομένων για τα αστικά δένδρα κάθε πόλης, όπως κανένα άλλο εργαλείο. Eίναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένας συναρπαστικός τρόπος ενεργοποίησης και των ενεργών πολιτών. Το dendrologio δημιουργεί μητρώα δένδρων που βοηθούν το χρήστη να πραγματοποιεί και να ολοκληρώνει έναν αριθμό στόχων. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών υπηρεσιών και πολιτών.

Δείγματα(παραδέιγματα) της δουλείας μας

Βιοκλιματικοί χάρτες

Ποιοι ειμαστε

Συμμετοχές

Τεχνικά Θέματα