Δενδρολόγιο

Μια πρότυπη πλατφόρμα καταγραφής

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΛΟΓΙΟ

To dendrologio, χρησιμοποιείται και ως μια πλατφόρμα (web) καταγραφής για την αστική δασοκομία (Urban Forestry). Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και εξαρτάται από τη σημειακή απογραφή των δέντρων καθώς και από το πλήθος προέλευσης των ώστε να εξαχθούν και οικολογικά αποτελέσματα. To dendrologio, είναι ένα μεγάλο εργαλείο για να δημιουργήσει ενδιαφέρον και ενθουσιασμό σχετικά με τα δέντρα και να καθορίσει τη στρατηγική διαχείρισή τους. Με το dendrologio δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, πληροφοριών, δεδομένων για τα αστικά δένδρα κάθε πόλης, όπως κανένα άλλο εργαλείο. Eίναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ένας συναρπαστικός τρόπος ενεργοποίησης και των ενεργών πολιτών. Το dendrologio δημιουργεί μητρώα δένδρων που βοηθούν το χρήστη να πραγματοποιεί και να ολοκληρώνει έναν αριθμό στόχων. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης των σχέσεων μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών υπηρεσιών και πολιτών.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δείτε την offline μας εφαρμογή

Απλή

Η εφαρμογή μας είναι πολύ απλή στη χρήση καθώς αποτελείται από μια μόλις φόρμα εισαγωγής

Διαμόρφωση

Η φόρμα είσαγωγής και αποτύπωσης της εφαρμογής μπορεί να διαμορφωθεί πλήρως

Ασφαλής

Όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα παραμένουν στη συσκευή καταγραφή

Δενδρολόγιο

To Δενδρολόγιο είναι ένα σύστημα καταγραφής και αποτύπωσης γεωπληροφορίας, χρησιμοποιείται για την καταγραφή αστικής και περιαστικής δασοκομίας και όχι μόνο. Αποτελεί ένα επιδεικτικό demo, και ενσωματώνει ένα υποσύνολο των πιθανών δυνατοτήτων της συνολικής πλατφόρμας του Δενδρολογίου.

Αποκτήστε το στο Google Play
perspective phone

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΕΔΡΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Η περιοχή της Ελαφονήσου είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000 με τον κωδικό GR2540002. Τα σημαντικότερα στοιχεία είναι οι αμμοθίνες, ο υγρότοπος της Στρογγυλής και τα ενδημικά είδη χλωρίδας. Οι αμμοθίνες είναι δυναμικά κι ευαίσθητα οικοσυστήματα. Αμέσως μετά την ζώνη που χτυπάει το κύμα αναπτύσσονται οι «χαμηλές κινούμενες αμμοθίνες» με χαλαρό αμμώδες υπόστρωμα και αραιή βλάστηση. Τα φυτά που φύονται εδώ είναι η Αμμόφιλα ή Αγκαθιά και ο απειλούμενος με εξαφάνιση Κρίνος της θάλασσας. Εσωτερικά προς την ξηρά αναπτύσσονται οι «λευκές αμμοθίνες» που στην Ελαφόνησο φτάνουν έως και τα 10 μέτρα ύψος. Την κορυφή των αμμόλοφων καταλαμβάνει η Αμμόφιλα, ένα πολυετές αγροστώδες φυτό που αναπτύσσει ρίζωμα με μεγάλο μήκος και βάθος. Αυτό λειτουργεί στους αμμώδεις λοφίσκους ως εσωτερικό πλέγμα και επιφέρει το πρώτο σημαντικό βήμα στην διαδικασία σταθεροποίησης. Ο Κρίνος την Θάλασσας διαθέτει υπόγειο βολβό και εμφανίζεται σποραδικά σε ομάδες. Τις «λευκές αμμοθίνες» διαδέχονται οι «γκρίζες» προς την κατεύθυνση της χέρσου. Η σταθεροποίηση των θινών αυτών επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση μόνιμης φυτοκάλυψης από ποώδη και ξυλώδη φυτά που εμπλουτίζουν το αμμώδες έδαφος με οργανικές ουσίες και το καθιστούν πιο σκοτεινόχρωμο και συνεκτικό. Μπροστά από τη Στρογγυλή υπάρχουν κέδρα και πιο συγκεκριμένα το θαλασσόκεδρο Juniperus oxycedrus subsp. Macrocarpa το οποίο αποτελεί ένα σπάνιο είδος του Αιγαίου και της Μεσογείου. Οι μεσογειακοί θαμνώνες με αείφυλλα πλατύφυλλα και τα φρύγανα φιλοξενούν πολλά είδη πτηνών που φωλιάζουν σε θάμνους. Οι αγκαθωτοί θάμνοι προσφέρονται για ασφαλή κατασκευή της φωλιάς τους.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ

Το σκεπτικό δημιουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας απεικόνισης και καταγραφής του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου. Το μεταχρωματικό έλκος του πλατάνου τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί επιδημία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος απεικόνισης των καταγεγραμμένων πλατάνων. Σε κάθε σημείο καταγραφής υπάρχουν και συμπληρώνονται πεδία που αφορούν στην αποτύπωση της υγείας ή επιπέδου προσβολής. Με βάση τα στοιχεία αυτά, και σύμφωνα με τα αντίστοιχα ΦΕΚ αποτυπώνονται στο χάρτη καταγραφής οι ζώνες προσβολής. Ορίζουμε δύο (2) ζώνες για κάθε καταγεγραμμένο σημείο, μια των 100 μέτρων, όπου ο κίνδυνος προσβολής είναι έντονος και μια 1000 μέτρων, όπου υπάρχει επίσης κίνδυνος εξάπλωσης της ασθένειας, αλλά μειωμένος σε σχέση με αυτή των 100μ. Ευελπιστούμε σε επίπεδο τοπικής εμβέλειας να δημιουργηθεί ένα δίκτυο με σκοπό τη συλλογή στοιχείων από πολίτες για περιστατικά. Επιπλέον οι πολίτες μπορούν πλοηγούμενοι στους χάρτες που παρουσιάζονται στο παρόν σύστημα να αναζητήσουν και να προβάλλουν σε 4 διαφορετικά υπόβαθρα τους καταγεγραμμένους πλατάνους, καθώς και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ασθένειας ανά τα χρόνια. Η λειτουργία του δικτύου θα βασίζεται στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς ως συσκευές φωτογραφικής αποτύπωσης περιστατικών, καταγραφής γεωγραφικών δεδομένων και σχολιασμού. Στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης

ΣΧΕΤΙΚΑ

Δρ. Γρηγόριος Βάρρας

Πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ(1984) και διδάκτορας του ίδιου Τμήματος (2001). Άσκησε το επάγγελμα του ιδιώτη μελετητή δασολόγου – περιβαλλοντολόγου με πρωτότυπες μελέτες από το 1984 έως και σήμερα, με σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο Τομέα. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε, Γενικός Γραμματέας και μετέπειτα Πρόεδρος Δ.Ε. ΓΕΩΤΕΕ. Κατέχει Άδεια άσκησης επαγγέλματος δασολόγου περιβαλλοντολόγου και ΜΕΚ (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) Βαθμίδας Γ «Έργα Πρασίνου». Δίδαξε στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΠΜΣ «Γεωργία και Περιβάλλον» και διδάσκει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων «Αγροχημεία - Βιολογικές καλλιέργειες. Συμμετέχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων είτε ως επιστημονικώς υπεύθυνος ή και ως μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας, με επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά με σύστημα κριτών, δημοσιεύσεις σε βιβλία-επίλεκτα πρακτικά συνεδρίων και με τιμητικές διακρίσεις.
Κατέχει τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εξειδικεύετε στη διαχείριση του αστικού & περιαστικού πρασίνου.
Στοιχεία επικοινωνίας:
T:+30 2681050235
E-mail: grvaras@uoi.gr
Skype: grigorios.varras

Μιχάλης Παπακωνσταντίνου

Κάτοχος προπτυχιακού και μεταπτυχιακού διπλώματος από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως προγραμματιστής/αναλυτής στο χώρο των δεδομένων έχοντας εργαστεί στις: AthensVoice, Agroknow, FOODAKAI, Eurobank και DoubleIP. Παράλληλα έχει υποστηρίξει την υλοποίηση τεσσάρων ευρωπαικών project (CAPSELLA, OpenMinTeD, BigDataEurope και URBAN), ενώ επίσης έχει συμμετάσχει και κερδίσει σε 2 Hackathon.
Στοιχεία επικοινωνίας:
E-mail: mihalispapak@hotmail.com
Skype: mihalispapak

© Δενδρολόγιο. All rights reserved