Πλάτανος 1_1548433868

Ύψος: 
450
Τύπος Δένδρου: 
Αγγελική
Ύψος Έναρξης Κόμης: 
270
Μήκος Κόμης: 
400
Διάμετρος Κόμης: 
628
Στηθιαία Διάμετρος: 
165
Υγεία: 
Καλή
Ζημιές: 
Ζημιές λόγω κλαδεύσεων
Σταθερότητα: 
Σταθερό