πλατανος 1_1541081269

Ύψος: 
700
Τύπος Δένδρου: 
Πλάτανος
Ύψος Έναρξης Κόμης: 
200
Μήκος Κόμης: 
430
Διάμετρος Κόμης: 
2700
Στηθιαία Διάμετρος: 
160
Υγεία: 
Καλή
Ζημιές: 
Καμία Ζημιά
Σταθερότητα: 
Σταθερό